KCB vodní světy
Zahradní koupací jezírka KCB vodní světy
Technologie

Voda

Zdravá a čistá voda v jezírku je pro nás to nejdůležitější, na to myslíme už před zahájením stavby. Konzultujeme s naším klientem jeho představu a požadavky. Pokud místo nesplňuje požadované parametry, raději Vám stavbu rozmluvíme. Správné umístění, konstrukce, kvalitní materiály, řízená cirkulace a okysličení vody je základem dobře a dlouho fungujícího sytému. Používáme pouze námi prověřené a osvědčené materiály.

Originalita

Každé námi realizované jezírko i zahrada je originál, neopakujeme dokola ,,osvědčený" model. Každé je jedinečné vzhledem k použitému přírodnímu kameni a umístění.

Individuální přístup

Individuálně zasazujeme biotop do zahrady podle mnoha kritérií. Zohledňujeme přání a požadavky našeho klienta. Osobní konzultace a individuální přístup je nutností. Každý náš nový klient je seznámen nejméně s jedním z již realizovaných jezer (starším 3 let). Umožníme mu se v  jezírku vykoupat i konzultovat věc s našimi dlouholetými zákazníky. V sídle firmy je k vidění ukázkové jezírko cca 100m2 s přibližně 30 m dlouhým potokem (foto zde). Po dohodě Vám zde rádi vše ukážeme a vysvětlíme.

Životnost

Z naší fotogalerie je patrné, že se nejedná o klasická zahradní jezírka. Jezírka mají nejblíže zatopeným lomům, kde se dá podle nás nejpřirozeněji udržet velmi vysoká kvalita vody. Není zde však potřebná nepřiměřená hloubka, obvykle se jedná o 150–180cm. Životnost je mnohem vyšší než u klasických zahradní, koupacích jezírek nebo bazénů.

Bezpečnost

Břehy jezer jsou plně pochozí, nehrozí žádné sesouvání štěrku ani kamenů. Kvalitní izolační folie je bezpečně chráněna a kryta. Při stavbě je kladen důraz na bezpečnost budoucích uživatelů. Je zde více míst pro bezproblémový vstup a výstup z vody. Bezpečnostní zóny prakticky znemožňují utonutí domácích zvířat nebo dětí. Mělčí zóny pro nejmenší s navázáním na suchou pláž nebo sezení.

Technická zařízení

Naše jezírka jsou konstruována tak, aby potřeba vnější energie na udržení průzračně čisté vody byla co nejnižší. Preferujeme přírodě šetrný způsob údržby a čištění vody. Cirkulace vody je zajištěna čerpadly, ty volíme vždy s ohledem na jejich výkon a spotřebu elektrické energie. Jejich provoz je vzhledem k umístění a použití absolutně bez údržbový a případná výměna nebo nahrazení za modernější je bezproblémová. V kombinaci s přírodními materiály vytváříme přirozený filtr s velkým povrchem a účinností. Okysličení zajišťují profesionální membránové kompresory s vynikajícím výkonem a nízkou spotřebou elektrické energie.

Biologické čištění

Vše probíhá uvnitř jezírka. Dáváme vodě co nejlepší prostor pro svou regeneraci. Vytváříme podmínky na to, aby ve vodě mohly co nejefektivněji probíhat samočisticí procesy. Pomáháme vodě aby si pomohla sama. Nevyužíváme prioritně čistících vlastností rostlin (jejichž funkce bývá často přeceňovaná), ale mikroorganismů, bakterií.

Biologické čištění jezírka